J.B. Madou en P. Lauters, Inhuldiging van Leopold I, litho, Brussel, Broodhuis